Anachronismer av okonventionellt sacz en tidigare synagoge

Alla som förtjänar att överleva de senaste attraktionerna i Second Sącz bör ta en promenad i regionen för regional bortskaffande. För närvarande, som på expeditionsstadiet för gården firar möten med forskningsmonument - souvenirer kopplade till deras israeliska civilisation, kommer den intressanta vägen att uttryckas av Goniony Joselewiczs väg. Den sista är strängt förbjuden att se byggnaden av den anakronistiska synagogen - en snygg koja som skulle avgå i den israeliska provinsens kratta. Vad ska man veta om elementet i det nuvarande myntet?

Synagogen som det nuvarande draget kan skryta med, en nuvarande ovanlig rest från 1700-talet. Synagogens nuvarande patina är den nuvarande transformationsnivån som ägde rum under krisen på 1800- och 1900-talet. Det är synd, under andra världsstormen överlevde den nuvarande synagogen dåligt, så efter felet skulle det vara obligatoriskt att uppfylla de angivna yrkena. Vilket förfarande användes i den rekonstruerade synagogen under efterkrigstiden?

Byggnaden av synagogen i Nowy Sącz är för närvarande gammal, vilken peregrinationer i bostaden efter detta bostad bör undersökas noggrant. Samtida enstaka souvenirer som är knappast för oss från judar från Tam Sącz. En gång gav han det till lokalsamhället, efter polemik stod han upp som ett museum sadyba. Från 2015 är det återigen en förmögenhet för det judiska provinsen.