Berakningar av bojstyrka

Mass Extreme

En exakt bestämning av belastningens skick och stil är nödvändig för analys av utrustningens tekniska skick, materialval, att hitta orsakerna till skador, samt förändringar och restauranger.

I klubben med ovanstående använder vi numeriska metoder för att exakt bestämma lastnivån, snarare i den moderna finita elementmetoden (FEM.Metoden för ändlig element kan också tillämpas på statiska och aktiva element. I dynamiska händelser spelar till exempel hastigheten för belastningsändringar, friktion och medieflöden en viktig fråga. Mesberäkningar rekommenderas också för att fastställa orsakerna till fel och skador.Typiska analyser relaterade till mesberäkningar avser främst:- verifiering av tillståndet för stress och deformation som en bestämning av kritiska platser,- formmatchning slutligen minskar strukturen,- kontroll av orsakerna till skador, inklusive deras betoning på operationer,- modellering av gjutgods och flöden.Dessutom är meshingberäkningar fortfarande av stor betydelse inom den maritima sektorn. När man utformar en flytande eller undervattensstruktur blir detaljerade FEM-analyser av deras kraft och individuella egenskaper nyckeln till praktiska och industriella lösningar.Det är mest ekonomiskt att förbereda preliminära analyser för närvarande i projektets inledande skede. Detta gör det möjligt att göra misstag vid vidare design. Den viktigaste beräkningsfaktorn är att bestämma den omedelbara styrkan hos den konstruerade strukturen. Både som en helhet och i centrala noder. Mesberäkningar används också för att uppskatta trötthetsstyrkan.Under dessa år inträffade en revolution i beräkningen av röra och säljer gradvis från avvisning av det lokala uttrycket av materialet. I den nuvarande klubben kan du snabbt ställa in extrema händelser och förhindra eventuella vattenkatastrofer som kan uppstå. För närvarande pågår arbete för att utveckla standarder för att minimera kollisionsskador. Stora framsteg i beräkningen av meddelanden inleddes av EU-projekten "Hårdare" och "Mål". Att dra på mesberäkningar är ännu mer populärt.