Elektrisk camry skarare

Individer och företag förenar eller ackumulerar ämnen som kan vara obligatoriska för att skapa en explosiv atmosfär med luft. Det sistnämnda är speciellt ämnen som gaser, vätskor och fasta ämnen med en hög grad av fragmentering, t.ex. kolstoft, trästoft etc.

I sådana möjligheter är arbetsgivare skyldiga att uppnå bedömning av explosionsrisk och bedömning av explosionsrisk. Ange särskilt territoriet och bostäder där risken för explosion är störst. Explosiva zoner bör också definieras i utomhusområden och platser. Och det annonseras från arbetsgivarna för att förbereda grafisk dokumentation som kommer att sortera och samtidigt indikera de faktorer som kan skapa tändning.

Bedömningen av explosionsrisken måste utarbetas på grundval av kraven i förordningen från ekonomiministeren av den 8 juli 2010 om minimikrav för förtroende och hygien på jobbet, relaterat till förslaget till en explosiv atmosfär på arbetsplatsen (Journal of Laws 2010 No. 138, item 931.

Som en del av bedömningen av explosionsrisken förbereds objektets egenskaper. Det krävs för dess storlek, antal golv, rum, tekniska linjer etc. Faktorer som kan användas för att skapa en brand eller en explosion observeras. Rädsla och system produceras, tack vare vilket det är möjligt att minska och eliminera brand- och explosionsrisker. Det som räknas är gruppen brandfarliga ämnen som kan bli en källa till potentiell explosion. Nya lösningar börjar minimera risken för explosion.