Eu direktivet som publicerar

Eron PlusEron Plus Dubbel kraft för en stark erektion

I EU-direktivet om atex anges de grundläggande kraven som är önskvärda för alla produkter som är avsedda att uppfyllas i explosionsfarlig atmosfär. Funktionsrelaterade standarder med råd definierar specifika krav. Som en del av interna bestämmelser som tillämpas i enskilda medlemsstater definieras krav som inte anges antingen enligt direktivet eller internt. Interna regler kan inte skilja sig från direktivets bestämmelser, och de kan inte följa kraven i direktivet.

Atex-direktivet har presenterats i underhåll för att minimera risken som förenas med användning av material i de avsnitt där den potentiellt explosiva atmosfären kan existera.Tillverkaren har det fulla ansvaret för att bestämma huruvida en viss produkt är föremål för bedömning av samarbete med atex delar också för att anpassa en viss artikel till dessa regler.Atex-godkännande krävs för produkter som tas emot i en explosionsfarlig atmosfär. En potentiellt explosiv atmosfär är det utrymme där ämnen, som i kombination med luft kan producera explosiva blandningar, erhålls, används eller lagras. I synnerhet vätskor, gaser, damm och brandfarliga fibrer är berättigade till familjen av sådana ämnen. De kan då vara till exempel gasoliner, alkoholer, väte, acetylen, kolstoft, trädamm, zinkdamm.För utbrott av tanke i framgång, när en stor mängd energi som kommer från en effektiv antändningskälla kommer in i en explosiv atmosfär. Efter att eldens start har kommit till explosionen, vilket är ett signifikant hot mot handling och människors hälsa.