Liman luftfororeningar

Varje dag, både i att vara och i företaget, omges vi av andra externa ämnen som verkar på vår tillväxt och vår hälsa. Förutom de grundläggande förhållandena som plats, temperatur, omgivningens fuktighet och densamma, kan vi också arbeta med olika ångor. Luften vi andas existerar inte onekligen ren men dammig, i en ny grad. Vi kan gömma oss från föroreningar i dammsidan genom att använda filterspel, men det finns andra föroreningar i atmosfären som ofta är svåra att hitta. Toxiska ångor är särskilt viktiga. De kan vanligtvis spåras, men tack vare verktyg av en sådan form som en giftig gassensor, som kommer att fånga patogena partiklar från luften och varna för deras närvaro, och därmed varnar oss om fara. Tyvärr är faran därför mycket allvarlig på grund av det faktum att vissa ämnen, till exempel Tchad, inte är doftande och ofta leder deras närvaro i atmosfären till allvarliga hälsoskador eller dödsfall. Förutom kolmonoxid är andra element som detekteras av sensorn också farliga, till exempel H2S, som i en svår koncentration är obetydlig och utvecklas för omedelbar förlamning. Nästa giftiga gas är koldioxid, lika farlig som tidigare nämnts, och ammoniak - en gas som är naturligt närvarande i luften, dock i en högre koncentration som hotar befolkningen. Sensorer av giftiga ämnen kan också upptäcka ozon och svaveldioxid, vilket är svårare än atmosfären, tänker också på tendensen att stänga upp området nära jorden - det är därför vi i framgång när vi utsätts för dessa ämnen borde ge sensorerna på rätt plats så att de kan känna hot och informera oss om det. Andra giftiga gaser som detektorn kan göra oss är frätande klor, och också mycket giftig vätecyanid och lättlöslig i vatten, farlig väteklorid. Som det kan, lönar det sig att installera en giftig gassensor.