Mitt bidrag till foretagets utveckling

Dr ExtendaDr Extenda Dr Extenda Ett effektivt sätt för längre erektion och större erfarenhet!

Hela personal av polska marknadsanalytiker och toppledare funderar på hur man kan förbättra sina namn så att de kan konkurrera med enkla västerländska motsvarigheter. Ingenting kan praktiskt hitta den perfekta lösningen för denna punkt. Varje år förlorar polska kontor och företag stora summor pengar i slutet av efterföljande förlorade anbud för breda investeringar.

Om denna tanke skulle kunna förändras skulle vi ges möjlighet att ta pengar som, pumpat in i den polska ekonomin, skulle ge det en god anledning att växa en gång. Samtidigt tenderar västliga företag att spela dessa anbud. Polack uppstår från det sista datumet ekonomiska förluster, till exempel i resultatet av investeringar i modeller som troligen inte kommer att göras senare.Tydligen är ett steg framåt i loppet att bli så kallad integrerat styrsystem. Idag är kraften i många namn inte uppmärksam på en persons händer, utan hela kommittéer eller människornas sammanslutningar. Som ett resultat förlängs beslutsprocessen betydligt. Ofta antas beslut när det naturligtvis är för sent nu.Problemet märks också av den polska regeringen, som avser att följa det noga. Det rekommenderas att inrätta en särskild kommission, som inkluderar intresse för analysen av lagstiftning med avseende på att eliminera onödig byråkrati, som är på gränsen till ett effektivt beslutsfattande.Polen har det största antalet tjänstemän i de europeiska grupperna per person. I ett modernt fall bör vi ta en modell från Tyskland, som för fem år sedan antog ett antal lagar som spelade på projektet med alltför byråkrati. Tack vare det minskande antalet tjänstemän började staten spara. Det är åtminstone för att de inte behövde betala dem månatliga löner. Och tjänstemän - särskilt de med den mest perfekta statliga nivån, tjänar ingenting.Fram till idag kritiserar några av dem den tyska staten beträffande mängden avgångsvederlag som de tyckte var för små.