Novitus sma skattekassa plus

Varje företagare som avser att sälja varor eller tjänster för arbetet hos fysiska personer som inte bedriver ekonomisk kampanj måste ha ett kassaregister. Det finns ingen indikation om säljaren är momsbetalare eller han är befriad från sådana uppgörelser. Vad är skyldigheterna för ett skattekassregister?

Att ha ett kassaregister bör först och främst kontrollera om det är obligatoriskt att registrera hur mycket försäljning det gör. När det gäller liten försäljning, som sällan utförs, blir det ibland en mer fördelaktig väg att utföra poster i försäljningsstatistiken som inte dokumenterats. Undantag från behovet av att ha ett kassaregister har beskrivits i finansministeriets dekret av den 4/11/2014 med tanke på bilder från skyldigheten att hålla register med kassaregister.Låt oss ta hand om det faktum att vi vid köp av första kassan har rätt till återbetalning av upp till 90% av dess förmåner, men inte mer än sju hundra zlotys. En stor bekvämlighet, även för kunden, när och säljaren, kommer att vara mycket pengar, eller en som har en fullständig katalog över varor eller tjänster som säljs. För en man är den stora fördelen med detta fall det faktum att han kommer att få ett kvitto, vilket han kommer att ge som en möjlig grund för avkastning.

https://green-barley-p.eu/se/

Principen om att fungera på beloppet kommer att bli skattepapperisering av kassaregisteret. Vad tror hon på? Det är då ett unikt och tillförlitligt förfarande, som består av att permanent skattebetala skatteidentifikationsnummer till skattemodulen. Självklart kan vi också köpa ett finansiellt kassaregister för att inte göra skattefinansiering, men ett sådant skattekassregister kan bara tillämpas på saker i en icke-skattemässig stil. Det är särskilt viktigt att kassaregistret är tillverkat av en erfaren tekniker. Vid ett fel kommer det att vara bra att köpa ett nytt kassa.

För de första uppgifterna med ett kassaregister måste du skriva ut biljetten och förlora den till användaren varje gång han förbereder inköpet och skriv ut den dagliga rapporten en gång om dagen. En gång i månaden (den första dagen i varje månad ska en månadsrapport skrivas ut. Man bör också komma ihåg om den obligatoriska översynen. Det ska skapas efter 24 månader efter att ha använt kassan. Låt oss också komma ihåg om god lagring av kvitton och rapporter: lagstiftaren ålägger företagare skyldigheten att hålla kopior av rullar och dagliga rapporter för en period på fem år, kvitton för två år (från slutet av skatteåret. Ett viktigt övervägande är att komma ihåg att efter fem år borde entreprenören obligatoriskt ersätta kassamodulmodulen.