Onodiga tecken fel organisation av experten forklarar lasarnas tvivel

I ett nytt ögonblick på ett varierat sätt av företag var vi tvungna att hantera stora bokföringsfel i hela regionen. Företagsledningen försökte dölja dessa fel, vilket orsakade passion och upprörelse bland gästerna.I början av bokföringsfel fick de ingen lön för november månad och de kommer inte att få ersättning förrän i januari.

Det är oacceptabelt, jag är inte för mycket för att köpa en karp ... Jag är inte värd att organisera semestern alls - hon berättar journalisten i vår tidning själv från de anställda.Olivolja lägger till det faktum att chefer med samma namn i november gav sina gäster biljetter till semestern, som skulle nå upp till 20% av den genomsnittliga månadslönen. Motiverade av dessa ord bidrog arbetare under hela månaden också mer till sina uppgifter, tack vare vilket företaget uppnådde 5% större påverkan jämfört med förra månaden.På löften om att få kuponger gjordes det ...Tyvärr finns det ett isolerat fall i vår värld, i det moderna ögonblicket var det mycket av dem. Vissa anställda avser att söka tillstånd på domstolens gata och på detta sätt ansöker om ersättning. De letar inte efter en ny väg än att "gå i krig" med ett företag som är insolvent.Vad ska man alltid göra för att undvika detta misstag i perspektiv? Ett optima-redovisningsprogram kan vara användbart i ett modernt ämne. Det finns då en stil, installerad på datorer, inte bara revisorer, utan också chefer. Det låter dig planera alla kommande investeringar och minska risken som följer med den. Spelet spelar med denna idé, tack vare de inbyggda informationsgrunderna och onlineminnet, optimerar det ständigt sina invånares handlingar. I händelse av ett fall noteras att överföringar har avsatts för fel kontonummer. Det finns också en lägenhet för att påminna dig om vad som för närvarande bör genomföras för att ansluta till det förut införda schemat.Detta program behandlas i Västeuropa, där det fick stora mängder av anhängare. Det är praktiskt taget problemfritt, tack vare data som spelas in var tionde ögonblick i medvetandet förlorar vi inte resultaten från vår bok, även om strömmen är avstängd.