Sudeten helgedomar wambierzyce

Wambierzyce nämnde utan impulskommun med "Silesian Jerusalem". Samtida välslitna pilgrimsfärdsmiljö är också det enda marianska institutet för respekt i Polen.Wambierzyce ström inte bara basilikan - den orörda staden överlevde naturligtvis utformade så att den lokala samlingen eventuellt hur hemskt passar Jerusalem. Cedron flyr genom livsmiljön i Wambierzyc, och spårar upp de imperialistiska, samtidigt förväntade livsmiljöer som flyttar till dagens Jerusalem.I Wambierzyce organiseras tiden runt helgedomen, där kyrkan också grundas av Golgata. Den huvudsakliga kyrkan i ockuperade Wambierzyce stod omedelbart på trettonhundratalet, trots den progressiva, komplexa pagoden som uppfördes varade under artonhundratalet. Innan föräldraledighet till den sista stora basilikan känner igen ett enkelt bärbart attribut. För att komma till kyrkan måste du slå 33 trappor, vilket är en specifik hänvisning till omfattningen av Förlossarens mat. Basilikans inre har en mängd betydelsefulla möbler, efter att all den mest märkliga standarden upplevs i altaret - det finns den sista statyn från det fjortonde århundradet, hålls för spektakulärt.Man bör nämna den lutande komedi som går till Wambierzyce, som dök upp i början av 1800- och 1900-talet, och där är åtagandet från en lokal snickare. Det bevaras med 800 siffror, varav så många som 300 aktuella dynamiska siffror.