Youtube led lysror

En lysrör, även kallad en lysrör eller en lysrör är helt enkelt en urladdningslampa. Ljuset släpps ut från fosfor. Däremot utsätts fosforen för ultraviolett strålning. Denna strålning orsakas av en glödutladdning i ett rör som är fyllt med gas.

Spirulin PlusSpirulin Plus Spirulin Plus Ett sätt att bekämpa försurning!

Fluorescerande lampor tillverkas vanligtvis i skuggan av ett rör. Utifrån täcks de med en fosfor, medan de vid genomförandet är kvicksilver och argon. I förhållande till den valda fosforen används strålningen för en annan ljusfärg - dagtid, svalt vitt, vitt, varmt vitt eller olika färger.Vi skiljer enkla lysrör, även kallade linjära lysrör, och även cirkulära, U-formade och kompakta lysrör.Dessutom kan man ta hand om konstruktionssorterna av lysrör på traditionella, trebands- och multibandsfosforer. För att nämna tillgången på lysrör, drivs de av två stabiliserings- och tändningssystem. Viktigt med magnetisk ballast och elektronisk.Tyvärr producerar en lysrör mindre värme när den kolliderar med en glödlampa. Lysröret visar högre ljuseffektivitet. Dessutom tjänar lampan mycket längre. Kräver mindre ljusflöde. Fluorescerande lampor kan framställas vid olika färgtemperaturer.Tyvärr har lysrör många nackdelar. Först och främst kräver det armaturer med extra utrustning som ballast eller tändare. Det ger högre sämre ljuskvalitet. Effektiviteten beror på den omgivande temperaturen. Den höga frekvensen för på- och avstängning orsakar att lampans livslängd minskar betydligt. I lysrör är det inte tillåtet att reglera ljusstrålen med hjälp av spänningsregulatorer - dimmer. Det finns en strobeeffekt. Fluorescerande lampor orsakar ultraviolett strålning farligt för ögonen. Det kännetecknas av en låg effektfaktor. Det innehåller kvicksilver, som är ett mycket resistent gift, och kostnaden för att köpa det är högre.Sammanfattningsvis har lysrör naturligtvis vissa nackdelar, men också vissa fördelar. Därför bör för- och nackdelar övervägas innan du köper.